umi甓nieni m昕czy糿i

Piotr Mie秐ik

Atrybuty prawdziwego m昕czyzny

Atrybuty prawdziwego m昕czyzny

Prawdziwy facet? Nie ma takiego okre秎enia, ka縟y facet jest prawdziwym m昕czyzn. Z klas? No, ka縟y ma swoj, nie oceniaj. Je秎i masz dosy s硊chania takich m眃ro禼i, pora by zda sobie spraw z tego, co odr罂nia "prawdziwych m昕czyzn z klas" od wiecznych Piotrusi體 Pan體, narcyz體, napinaczy wszelkiej ma禼i i innych parodyst體 m阺ko禼i. Oto atrybuty m阺ko禼i. Nie spodziewaj si tu klasycznych gad縠t體 w stylu wymy秎nych telefon體. Bo nie one definiuj faceta.

Tak wygl眃a idealne cia硂 na r罂nych kontynentach

Idea m阺ko禼i... Poj阠ie niesprecyzowane, cho ka縟y z nas chcia砨y takim idea砮m by. W osi眊ni阠iu celu pomo縠 wam projekt "Perceptions of Perfection", b阣眂y analiz potrzeb i marze kobiet w r罂nych krajach.

Marzenia seksualne facet體: kostiumy erotyczne

Sta硂 si. O縠ni砮 si przed laty z gospodyni domow, o licealnych eksperymentach zd笨y砮 zapomnie, ju nigdy nie poznasz, czym jest seks z stewardess. Ale od czego s sklepy z kostiumami erotycznymi i wyobra糿ia? Przeprowadzili秏y ankiet na losowo wybranej grupie jednego redaktora. Oto najcz甓ciej spotykane fantazje Polak體.

M昕czy糿i! Tych ciuch體 panie nie cierpi!

M昕czy糿i! Tych ciuch體 panie nie cierpi!

Polki wol obcokrajowc體? S dwa rodzaje Golf體. Pierwszy jest bardzo m阺ki, bez wzgl阣u na kolor. Odpowiednio zadbany i wykorzystywany sprawia, 縠 na ulicy ogl眃aj si za nami nie tylko kobiety, ale r體nie m昕czy糿i. Oczywi禼ie mamy tu na my秎i Volkswagena Golfa, a chyba najbardziej kultow

Jak wygl眃a dobrze - radzi stylistka gwiazd

Jak wygl眃a dobrze - radzi stylistka gwiazd

dlaczego wymy秎ono koszule z kr髏kim r阫awem? 痚by 縪硁ierze stacjonuj眂y w gor眂ych krajach wygl眃ali elegancko, ale 縠by wci笨 by硂 im wygodnie. Tego typu ubranie to wci笨 niemodny relikt, kt髍ym stanowczo zbyt ch阾nie posi砶uj si m昕czy糿i zw砤szcza w Polsce. ietnie wida to na przyk砤dzie naszej

Facet w gabinecie medycyny estetycznej

Facet w gabinecie medycyny estetycznej

m昕czyzn, ale wed硊g klinik obecnie nawet 15 proc. klient體 to panowie. Przy okazji lekarze przypominaj - m阺ka chirurgia plastyczna r罂ni si od tej dla kobiet. Sk眃 r罂nice? Diabe jak zwykle tkwi w szczeg蟪ach. Np. m昕czy糿i maj mocniejsze brwi, a ich powieki s pe硁iejsze i

Wakacyjny podryw

Wakacyjny podryw

piersiowa, cho wydepilowana, owszem, jest bardziej higieniczna. Inne za nic na 秝iecie nie przytul si do sier-ciucha (chyba 縠 to kotek). Na niekt髍e dzia砤 tors umi甓niony. Pozosta砮 wr阠z przeciwnie - uwa縜j, 縠 to chore, i odstr阠za je widok rozbudowanego faceta. Cho p砤ski brzuch zawsze pobudza do

W秗骴 硂wc體 g丑w

W秗骴 硂wc體 g丑w

dzikiego bananowca. Jego twarz nie wyra縜 縜dnych emocji, kiedy d硊go i nieufnie nam si przygl眃a. Wreszcie zezwala na nocleg. Odwdzi阠zamy si podarunkami: sol, no縜mi, garnkami, tytoniem, przeciwmalaryczn chinin. Dumni m昕czy糿i z nieod潮cznym mandau za pasem maj umi甓nione torsy, brunatn sk髍

Nie tylko dzwoneczki: rodzaje piersi

Nie tylko dzwoneczki: rodzaje piersi

piersi wyr罂nili eksperci z Third Love? Mog powiedzie jego 縪nie, 縠 mamy romans? Piersi szeroko osadzone, z mniejsz ilo禼i tkanki t硊szczowej (bardziej umi甓nione). Typowe dla kobiet uprawiaj眂ych sport lub cz阺to 鎤icz眂ych na si硂wni. W takim przypadku najlepiej sprawdzaj si staniki typu

Oto kobiety, kt髍e (nie)imponuj m昕czyznom

Oto kobiety, kt髍e (nie)imponuj m昕czyznom

pewno dzi阫i walorom estetycznym a nie umys硂wym. " Kobieta musi by wysportowana, a nie umi甓niona " ~allerune Uwielbiamy Igrzyska Olimpijskie. Wprost nie mo縠my si doczeka zbli縜j眂ej si wielkimi krokami imprezy w Rio de Janeiro. Mn髎two wy鎤iczonych kobiet, emocje sportowe na

Tnijmy r體no

Tnijmy r體no

m昕czy糿i. Manikiur mo縩a zrobi w gabinecie kosmetycznym albo samodzielnie - to proste. Nie trzeba przeznacza na to wiele czasu, wystarczy kilka minut. W m阺kiej szafce powinny si znale兼 specjalne przybory: no縴czki do paznokci albo obcinacz, c笨ki lub no縴k do sk髍ek oraz pilnik. W podr罂y sprawdzi si