mi甓nie krzy縜

materia partnera

Technogym otworzy sw骿 pierwszy showroom w Polsce

Technogym otworzy sw骿 pierwszy showroom w Polsce

Nowa lokalizacja skierowana jest do entuzjast體 sportu i fitnessu, ale tak縠 do os骲 interesuj眂ych si nowoczesnymi technologiami treningowymi.

10 zabieg體, kt髍e postawi ci na nogi

Pad砮? Powsta! two powiedzie, ale trudno zrobi, kiedy uginaj si pod tob kolana, 硊pie w krzy縰 i co chrz甓ci w barku. A po wakacyjnych szale駍twach nie ma czasu na odpoczynek, bo przecie trzeba poharata w ga酬, zdobywa kolejne szlaki i szczyty, a potem po秏iga na nartach.

Jak wygl眃a trening 縪硁ierza GROM-u? Przekona砮m si na w砤snej sk髍ze

Prze縴砮m ekstremalny trening z Navalem. By硑 konwulsje i drgawki. Ostro, ale da砮m z siebie wszystko. - Panie Damianie, 縴jemy? Brawo, tylko 縠 to by砤 rozgrzewka. Zaczynamy w砤禼iwy trening? - us硑sza砮m na koniec lekko szyderczy 秏iech nad uchem. A mo縠 to by硑 ju halucynacje?

Kolczaste poduszki, wa砶i do cia砤, czyli rehabilitacyjne gad縠ty

Kolczaste poduszki, wa砶i do cia砤, czyli rehabilitacyjne gad縠ty

pobudzaj眂o (przy niedow砤dzie mi甓ni). Do stosowania na du縠 cz甓ci cia砤: plecy, l阣紈ie, krzy, okolice po秎adk體, klatk piersiow, brzuch. Zalecany tak縠 do zabieg體 koryguj眂ych figur. Ig硑 wa砶a zbudowane z 縠laza, miedzi, niklu, cynku, srebra i gumy medycznej nie uszkadzaj sk髍y, s rozstawione co 5

Ale kozak! Strzelanie z 硊ku

Ale kozak! Strzelanie z 硊ku

strzela setki razy w ci眊u bitwy, to krzy musia mie chyba ze stali. Pos砤砮m w tarcz ju kilkadziesi眛 strza i zaczyna mnie bole obtarte przedrami - to efekt pocz眛kowo 糽e za硂縪nego ochraniacza. Ci阠iwa nie wybacza takich b酬d體 i tnie do krwi. Mi阣zy 硂patkami te czuj ju mi甓nie plec體

Brazylia kontrast體: Copa das Copas

Brazylia kontrast體: Copa das Copas

lewo Maracan - te ze swoj fawel. Manguinhos, Indiana, Vidigal, Vila Autodromo... Na pla縴 stoj krzy縠 z nazwami kilkudziesi阠iu najubo縮zych faweli w mie禼ie. Pono rz眃 przesiedli na czas mistrzostw 200 tysi阠y ludzi. Byli problemem. Wrzodem. Fakt, 縠 jest bezpieczniej, ale w walce z

M骿 pierwszy bal, czyli drewniak na parkiecie

M骿 pierwszy bal, czyli drewniak na parkiecie

za砤pa. A panowie wykonuj ci眊le ten sam krok. Minut przed ko馽em zaj赕 dochodzi nowy element. Partnerk przed obrotem mo縠my trzyma lew r阫 za praw, a praw za lew - ale te mo縠my trzyma na krzy (lewa-lewa, prawa-prawa). Wtedy partnerka obr骳i si pi阫nie jak wielor阫ie hinduskie boginie