hormony dla m昕czyzn

Piotr Mie秐ik

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

My秎isz, 縠 znasz si na kobietach? Niech ci b阣zie. Ale uczy si trzeba ca砮 縴cie. Skoro jeste ju takim specem, to pora wej舵 na jeszcze wy縮zy poziom. Naukowy, a nie oparty na barowych dowcipach i przechwa砶ach. Poznaj tajemnice cyklu, wed硊g kt髍ego funkcjonuj kobiety, a zwi阫szysz swoje szanse na to, co du縠 misie lubi najbardziej.

"Dziecko trojga rodzic體" - spos骲 na bezp硂dno舵?

Pawe napisa do nas: "Pr骲owali秏y chyba wszystkich sposob體, aby naturalnie powi阫szy rodzin - od korzystnych pozycji seksualnych po inseminacj. Nic nie pomaga, porzucili秏y nadziej. Czy jest nadzieja na przysz硂舵 dla par z takimi problemami? Czy naukowcy pracuj nad nowymi metodami walki z bezp硂dno禼i?". Na list odpowiada Maja Koniczyna.

Co po秎adki m體i o jej zdrowiu?

Mogliby秏y patrze na nie ca硑mi dniami. Teraz b阣zie to mia硂 swoje naukowe uzasadnienie - kszta硉 po秎adk體 mo縠 by ostrze縠niem przed gro糿ymi chorobami!

Nasze porady: seks to zdrowie!

Nasze porady: seks to zdrowie!

regularnie trenowane s w lepszym stanie. R體nie prostaty. W tym wypadku regularne wytryski zapobiegaj schorzeniom i to m.in. dlatego radzi si m昕czyznom, 縠by utrzymywali sta硑 rytm ejakulacji, nawet je秎i akurat nie mog z jakich powod體 wsp蟪縴. Z bada opublikowanych w 

痚l antykoncepcyjny dla m昕czyzn

痚l antykoncepcyjny dla m昕czyzn

. Wyniki by硑 zaskakuj眂e. U 23 proc. m昕czyzn stosuj眂ych na sk髍 wy潮cznie testosteron liczba plemnik體 spad砤 poni縠j 1 mln na mililitr - przy takiej liczbie plemnik體 odsetek ci笨 jest bardzo niski. W秗骴 pan體, kt髍zy stosowali kombinacj dw骳h hormon體, r體nie ma潮 liczebno舵 plemnik體 (mniej ni 1

Przeszczep w硂s體: nowa, lepsza metoda

Przeszczep w硂s體: nowa, lepsza metoda

kt髍y z dalszych przodk體 mia problem z wypadaniem w硂s體, bo 硑sienie m阺kie jest uwarunkowane genetycznie. A co konkretnie jest nie tak z genami, kt髍e obwiniamy za wypadanie w硂s體? siej m昕czy糿i, kt髍zy maj w硂sy z wra縧iwymi cebulkami na m阺kie hormony, tzn. maj receptory dla m阺kich

Kwestia p砪i za k蟪kiem

Kwestia p砪i za k蟪kiem

trzy czwarte m昕czyzn czuje si „panami sytuacji”. I tylko co czwarta kobieta.Estrogeny – 縠駍kie hormony p砪iowe – s bardziej subtelne. Pomagaj skupi si kobietom na drodze, bo – odwrotnie ni testosteron – podnosz koncentracj. To mo縠 t硊maczy, dlaczego

Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi?

Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi?

funkcjonowa jak czo砱 radziecki, kt髍y przejedzie las, wod, pole i zdob阣zie Berlin. Zgodnie z t logik, skoro nagle nie ma wzwodu, dla faceta oznacza to, 縠 co jest nie tak. 痚 jest frajerem, niepe硁ym m昕czyzn. Wychodzi z b酬dnego za硂縠nia, 縠 wzw骴 powinien by automatyczny. Zreszt wiele kobiet my秎i

Waginosceptyczni, czyli o seksie millenials體. Rozmowa z seksuologiem

Waginosceptyczni, czyli o seksie millenials體. Rozmowa z seksuologiem

, poniewa przyzwyczaili si do masturbacji przy porno, za砤twiaj to cz阺to w ten spos骲, 縠 stymuluj partnerk r阠znie, rzadziej oralnie. Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi? Rozmowa z seksuologiem A sami co robi w tym czasie? Onanizuj si? Dla wielu z nich nawet tego by硂by za

Czy odpowiednia dieta mo縠 pom骳 w seksie?

Czy odpowiednia dieta mo縠 pom骳 w seksie?

;zieleninie: tak縠 usprawniaj kr笨enie. Szczeg髄nie po縴teczne dla m昕czyzn s szpinak, broku硑 i jarmu. Pobudzaj眂o dzia砤 r體nie arbuz, tak縠 na kobiety. Niestety, najcz甓ciej wyrzuca si do 秏ieci bia潮 otoczk czerwonego mi笨szu, a to w niej zawarto舵 sk砤dnik體 wp硑waj眂ych na libido jest najwy縮za

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

. ankietowanych zdradzi硂 podczas podr罂y. W tym wypadku okaza硂 si te, 縠 stereotypy nie zawsze s oderwane od rzeczywisto禼i. Bardziej niewierni s oczywi禼ie faceci. Deklaruje to 52 proc. z nas i 41 proc. kobiet (ale um體my si, 縠 te du縪!) Mam 170 cm i 88 kg wagi. Naprawd m昕czyzn to brzydzi

M骿 pierwszy raz: test p硂dno禼i

M骿 pierwszy raz: test p硂dno禼i

klinicznym. To taki superdoktor dla m昕czyzn, kt髍y i prostat, i j眃ra, i hormony ogarnie. Jak przysta硂 na m阺kiego superdoktora, je糳zi na harleyu. Otwieramy kopert i… serce bije naprawd szybko… jestem p硂dny. Wynik pozytywny, przechodzimy do szczeg蟪owego om體ienia. Nie b阣 si w tym, i

iat po #metoo

iat po #metoo

, kt髍zy bardziej sk硂nni s dopatrzy si w takim zachowaniu czego pozytywnego. Niechciane awanse to przykro舵 dla osoby, do kt髍ej s kierowane. Wci笨 jednak istnieje stereotyp m阺ko禼i – tego m昕czyzny, kt髍y aktywnie zdobywa, a wi阠 musi zrobi co, co zostanie zauwa縪ne przez drug stron. O

Disco to nie wszystko. Gdzie poderwa dziewczyn?

Disco to nie wszystko. Gdzie poderwa dziewczyn?

U砤twia ogl眃 wybranki - od razu jeste w okolicach drugiej bazy. Sam te eksponujesz, co masz najlepszego lub najgorszego, sprawa fizycznego dopasowania jest za砤twiona na dzie dobry (skoro 鎤iczysz, pewnie nie jest tak 糽e). Hormony pracuj pe硁 par, teraz czas na lekki wysi砮k umys硂wy, kt髍y

Zaprosi do mieszkania setk nieznajomych. Pow骴?

Zaprosi do mieszkania setk nieznajomych. Pow骴?

... zaproszenia do jego mieszkania! Proponuj眂 wsp髄n kolacj i r罂ne gry i zabawy chcia o秏ieli ludzi korzystaj眂ych z za硂縪nego przez niego serwisu dla samotnych. M昕czyzna zdawa sobie spraw, 縠 z portalu korzystaj przede wszystkim studenci dysponuj眂y ograniczonym bud縠tem. Zdecydowa si wi阠 na

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

nikogo depresj. Zatem ten okres m硂dzie馽zej burzy hormon體, automatyzmu seksualnego, tej wiosny 縴cia m昕czyzny przeszed zupe硁ie spokojnie; wyciszony. Masturbowa si sporadycznie, to wszystko. Ale i ta masturbacja niespecjalnie mu sz砤, a orgazmy, jakich do秝iadcza, por體nuje do zapalenia na chwil

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

mo縠 krytykowa, a on nie? Jak zwraca uwag w zwi眤ku, aby nie przesadzi? [cz. 1] Kobiety przywi眤uj do poca硊nk體 wi阫sz wag. I kropka. Robi to staranniej, bardziej wnikliwie. Ca硊j眂 si, pr骲uj pozna swojego partnera. Dla m昕czyzn - w wi阫szym stopniu, cho oczywi禼ie nie jest to regu砤

Gdy stres odbiera ochot na seks - jak sobie z tym poradzi?

Gdy stres odbiera ochot na seks - jak sobie z tym poradzi?

- Twoje podejrzenie idzie dobrym tropem. Gdy zaczyna砮 nowe zaj阠ie, w organizmie buzowa硑 hormony i neuroprzeka糿iki pozwalaj眂e dzia砤 na podwy縮zonym poziomie. Ale taki stan nie trwa wiecznie, d硊gotrwa硑 stres prowadzi do zaniku potrzeb seksualnych, k硂pot體 z erekcj , a jak dowiedli

Czy da si zamieni przyja捡 w mi硂舵?

Czy da si zamieni przyja捡 w mi硂舵?

- Mi阣zy m昕czyzn a kobiet - Oscar Wilde si阦n背 po srebrn 硑縠czk z cukrem i wod. Przez chwil trzyma j nad p硂mieniem 秝iecy. - Nami阾no舵, wrogo舵, uwielbienie, mi硂舵 - tak, lecz nie przyja捡 - doda, wlewaj眂 powsta硑 syrop do szklaneczki z absyntem. Zielony pachn眂y

9 najlepszych zapach體 na jesie

9 najlepszych zapach體 na jesie

Jest sz髎ta. Rano. Leje i ciemno. Potrzebuj energetycznego kopa. Kawa, pompki, gor眂a k眕iel i... Bvlgari Black Cologne. Zapach 秝ie縴, przebojowy i energetyczny. Kortyzol, hormon stresu, opuszcza pole walki. Jestem gotowy do starcia nawet z najtrudniejszym poniedzia砶iem. Czym pachn: 縴wic

Was dwoje i ta trzecia. Praca.

Was dwoje i ta trzecia. Praca.

nieustannym stresie m昕czyzna cz阺to chcia砨y, a nie mo縠. Technicznie nie mo縠. Ale te mo縠 w og髄e nie mie na seks ochoty. Wydzielaj眂a si pod wp硑wem stresu prolaktyna stanowi niejako zas硂n dymn dla testosteronu. Co to znaczy? To znaczy, 縠 organizm go nie widzi. Innymi s硂wy, tak to wp硑wa na

Jak utrzyma testosteron na odpowiednim poziomie?

Jak utrzyma testosteron na odpowiednim poziomie?

lose it! Regularne erekcje zapewniaj w砤禼iwy dop硑w krwi do cia jamistych twojego druha, a dowo勘c tlen, zapobiegaj obumieraniu kom髍ek. "Chc z 縪n spr骲owa zdrady kontrolowanej". Seksuolo縦a: To mo縠 si sko馽zy tragicznie dla zwi眤ku Je秎i czujesz, 縠 co jest z tob nie tak

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

produkowanie swoich klon體? No w砤秐ie, rewazektomia jest mo縧iwa, ale o wiele bardziej skomplikowana i... kosztowna. Dlatego ta metoda antykoncepcji polecana jest dla tych m昕czyzn, kt髍zy ju maj gromadk dzieci i niekoniecznie chc j powi阫sza do rozmiar體 dru縴ny pi砶arskiej. Pozycja na je糳糲a

Naukowcy potwierdzaj: tak poprawisz swoje 縴cie erotyczne

Mo縠 to ma硂 romantyczne, mo縠 nie wygl眃a to jak w filmach z Meg Ryan, ale niestety biologia reguluje nasze 縴cie bardzo rygorystycznie. Je秎i m髗g nie wytwarza endorfin, to za 縜dne skarby si nie zakochamy. Sorry, taki mamy klimat. Szkopu tkwi w tym, 縠by pobudzi odpowiednie hormony

M阺ka antykoncepcja

A w organizmie sprawia, 縠 m昕czyzna robi si bezp硂dny. Chodzi tylko o to, aby 體 brak nie spowodowa skutk體 niekorzystnych dla zdrowia. Naukowcy testuj zatem substancj, kt髍a wprawdzie hamuje wytwarzanie witaminy A w j眃rach, ale nie wp硑wa w 縜den spos骲 na reszt organizmu. Do tej pory 秗odek

MILB - czy zwi眤ki ze starszymi kobietami maj sens?

;m阺kie. Ta mityczna nami阾no舵 kobiety dojrza砮j te nie jest mitem. Kobiety 35+ lubi np. eksperymentowa, co dla m硂dego jurnego m昕czyzny jest niezwykle atrakcyjne, kr阠i go zwyczajnie. Doskonale znaj te swoje cia砤, wiedz zatem, co robi dla uzyskania satysfakcji. M體i眂 kolokwialnie "matkuj

Kryzys m阺ko禼i jednak nie istnieje?

m昕czyzn, nie decyduj ja - sam zainteresowany - ale 秗odowisko, otoczenie, kobiety. Feministki ju dawno okre秎i硑, jakie mog by kobiety. Wywalczy硑 prawa, przywileje. Okre秎i硑 te, jakich m昕czyzn nie chc. I ca砮 szcz甓cie, bo to jedyna konkretna wskaz體ka dla facet體. Ale nie doprecyzowa硑, jakich

Lepszy seks? Zacznij od tego!

, 縠 si tak wyrazimy, bardzo mile widziana. W ko馽u nikt nie lubi odpada w przedbiegach. Sezon na szparagi ju dawno za nami, ale odwagi - dla chc眂ego, nic trudnego! Troch za nie zap砤cisz, ale przecie sukces jest bezcenny. Jak przygotowa szparagi. Tylko pozornie jest to proste [Jakub Kuro

Feromonowe randki: znajd partnerk po zapachu

feromony? Osmologia, nauka zajmuj眂a si badaniem w砤禼iwo禼i i funkcji w阠hu, ustali砤, 縠 m昕czyzn i kobiet przyci眊a do siebie nawzajem wyczuwanie selektywnych przeka糿ik體 chemicznych. S to substancje stymuluj眂e, kt髍e sygnalizuj gotowo舵 seksualn, stopie po勘dania, poziom hormon體, p硂dno舵 i

Czym nam grozi mi阺ie piwny

- wyja秐ia Marta Wysocka, dyplomowany dietetyk z poradni Yáns?. - Mo縩a wyr罂ni dwa typy sylwetek wyst阷uj眂ych w秗骴 ludzi: gynoidalny (potocznie zwany gruszk) oraz androidalny (inaczej jab砶o). Ten pierwszy jest charakterystyczny dla kobiet, natomiast drugi dla m昕czyzn - dodaje.   Na nasze

Jak utrzyma seks w zwi眤ku? Rozmowa z seksuologiem

zlewa. O tym rzadko si m體i. Ci眊le s硑szymy, 縠by stawia na mi硂舵, blisko舵, 縠by by dla tej drugiej osoby. Ale to tylko jedna strona medalu. Powiedzia砮 „nie zlewa si”. Czyli nie tworzy modelu à la papu縦i nieroz潮czki, kt髍e wyst阷uj tylko w liczbie mnogiej i wszystko chc

"Gdy zaczepia nimfomanka... Jak reagowa?"

spotykana hiperlibidemia to podwy縮zony poziom potrzeb seksualnych, kt髍y wyst阷uje nie tylko jako skutek zaburze hormonalnych lub u縴cia narkotyk體, ale tak縠 w stanach psychicznych aktywuj眂ych wydzielanie neuroprzeka糿ik體 i hormon體 lub, po prostu, jako w砤禼iwo舵 osobnicza w danej fazie 縴cia

Sztuka kochania: poranny seks

No c罂, poziom hormon體 wspomagaj眂ych po勘danie i wra縧iwo舵 na dotyk u obu p砪i jest najwy縮zy w砤秐ie rano i p蠹niej ko硂 godz. 18, wi阠 teoretycznie ka縟y powinien wtedy ochoczo prze縴wa wielokrotne orgazmy. Ale, jak wiadomo, praktyka jest bardziej urozmaicona. Nie ka縟y, nie zawsze. A poza

One go po勘daj i nienawidz. Tw骿 testosteron

To chodz眂y testosteron, jest taki m阺ki. Samiec alfa - us硑sza砮 gdzie kiedy k眛em ucha kobiec rozmow. To znowu: - On si tak w禼ieka o byle pierdo酬 pewnie dlatego, 縠 hormony w nim ci眊le buzuj - 縜li砤 ci si na swojego faceta przyjaci蟪ka. A potem leci ju ta ca砤 litania

Bajki z tysi眂a i jednej nocy - mity na temat seksu

tysi阠y kobiet. I co? Rezultaty okaza硑 si, kr髏ko m體i眂, trudne do prze砶ni阠ia dla najwi阫szych samc體 alfa - zdecydowana wi阫szo舵 pa bez ogr骴ek stwierdzi硂, 縠 przynajmniej raz w 縴ciu symulowa硂 rozkosz. Powody, dla kt髍ych tak si dzieje s r罂ne. S硑szeli秏y ju t硊maczenia o zm阠zeniu ca硑m

Pi赕 przykaza zdrowego m昕czyzny

Kobiety w Polsce 縴j d硊縠j od m昕czyzn przeci阾nie o osiem lat. Przyczyn zgon體 facet體 najcz甓ciej s choroby uk砤du kr笨enia i choroby nowotworowe. Dlaczego? Bo nie my秎 o swoim zdrowiu, a przesadne dbanie o siebie uwa縜j za niem阺kie. Prawdziwy twardziel nie chodzi przecie do lekarza

25 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o penisie

brzmi gorzej ni z硂wieszczo. Zaburzenie l阫owe (oznaczaj眂e dok砤dnie: "g硂w 矿硍ia") dotyczy obawy m昕czyzn przed wci眊ni阠iem penisa w g潮b brzucha, a do ca砶owitego zanikni阠ia. Mo縠sz jednak odetchn辨 z ulg - zaburzenie to zdaje si by uwarunkowane kulturowo; wyst阷uje g丑wnie w秗骴

Czy dost阷ne w aptekach testy, s r體nie skuteczne jak badania laboratoryjne? Internista ocenia

estrogen體 i progesteronu, za wzrasta poziom LH i FSH. Test bada st昕enie jednego z nich - hormonu FSH w moczu kobiety. Dzia砤 on tak samo jak test ci笨owy. Identyczne badanie laboratoryjne kosztuje r體nie ok. 27 z. Opinia lekarza: Polecam ten test, gdy jego czu硂舵 diagnostyczna wynosi ponad 90 proc

Seksuolog: 痮na mojego pacjenta codziennie budzi砤 go seksem oralnym. Sko馽zy硂 si po porodzie

;zwi眤ek, uprawiaj seks i nic z tego. Bo przecie ona czuje pod秝iadomie, 縠 to nie jest "ten" facet, jej cia硂 te to czuje, w zwi眤ku z czym blokuje zap硂dnienie. A czy wielu m昕czyzn musi zosta ojcami przed czterdziestk? - Z moich obserwacji wynika, 縠 u 

Bujna czupryna: wszystko o piel阦nacji w硂s體

. Aleksandra Rymsza: - Zabieg mezoterapii sk髍y g硂wy przeznaczony jest dla os骲, kt髍e borykaj si z problemem nadmiernego wypadania w硂s體. U zdrowego cz硂wieka dziennie wypada oko硂 100 w硂s體. Problem pojawia si w體czas, gdy wypada ich znacznie wi阠ej. Je秎i m昕czyzna zauwa縴 u siebie taki problem

"Chyba jestem aseksualny - co mam zrobi?"

i utrata zainteresowania t sfer 縴cia to ewidentny sygna, 縠 organizm potrzebuje jakiego wsparcia. Mo縠 to stres, mo縠 depresja, hormony, mo縠 inne zaburzenie. Skoro trwa ju miesi眂ami, nie nale縴 si spodziewa, 縠 samo przejdzie. *"THE GIRL WHO TALKED TO DOLPHINS" - to nowiutki

Triki, kt髍e pomog ci szybciej schudn辨

poranku du縠j ilo禼i skrobi i bia砶a skutecznie hamuje ataki g硂du, dzi阫i czemu nie podjadamy wszystkiego, co mamy pod r阫. Ponadto pozbywamy si charakterystycznych dla odchudzania skutk體 ubocznych: pogorszone samopoczucie, zawroty g硂wy itd. A jak wygl眃a prawdziwe 秐iadania mistrz體, pokazuje

Poradnik: co zrobi, by nie chorowa

Ma硂 co. 痑rty jakie? Sk眃. Po prostu: cz硂wiek niena縜rty ma lepsz odporno舵. Mi阣zy innymi dlatego, 縠 pojawiaj眂e si na bokach cia砤, nad paskiem, tak zwane uchwyty taneczne to nie tylko defekt kosmetyczny. Hormony wydzielane przez t硊szcz brzuszny szkodz uk砤dowi immunologicznemu

P硂dno舵 pod kontrol

; Plastry   Dobra alternatywa dla pa stosuj眂ych pigu砶 antykoncepcyjn. Raz w tygodniu nakleja si plaster, z kt髍ego uwalniane s przez sk髍 hormony. Bior眂 pod uwag, 縠 w ci眊u jednego miesi眂a kobieta ma szans 21 razy zapomnie o tabletce (tyle jest ich w opakowaniu), naklejanie plastra z

Kobiety, o kt髍ych marz faceci

Jaki czas temu przeczytali秏y opini, 縠 idealna kobieta jest cho odrobin dziecinnie naiwna. 痚 mi阣zy tw髍czo禼i Julio Cortazara a filmami Ingmara Bergmana znajduje miejsce dla zami硂wania do pomadek i tusz體 do rz阺. Na Facebooku lajkuje t硊macz眂e 縴cie aforyzmy z drugiej r阫i, a jej

M阺kie dylematy z penisem

, chyba niezniszczalny mit na temat tego, sk眃in眃 mi砮go, organu. Nie da si wysnu wniosk體 ani na temat potrzeb, ani zdolno禼i erotycznych m昕czyzny na podstawie d硊go禼i jego penisa. Cho trzeba przyzna, 縠 by硂by to wygodne. Hormony rz眃z眂e pop阣em nie s produkowane w cz硂nku. Du縜 cz甓

Badania okresowe: 14 powod體, dla kt髍ych musisz chodzi do lekarza

praw pacjenta (bezp砤tna infolinia czynna w godz. 9-21: tel.: 800-190-590).   Prywatnie najkorzystniej (cenowo) zrobi badania, korzystaj眂 z pakiet體 profilaktycznych. Na przyk砤d w przychodniach Lux-Med podstawowy pakiet dla m昕czyzny obejmuj眂y najwa縩iejsze badania kosztuje 400 z (w tym

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Przemys砤w Pilarski : - Jakby scharakteryzowa typowego wsp蟪czesnego m昕czyzn? Andrzej Gry縠wski : - Typowy przedstawiciel naszych czas體 przychodzi do mnie do gabinetu niewyspany, zm阠zony, zestresowany, z niedoborami testosteronu, ale za to z du縴m poziomem prolaktyny, hormonu

To powiniene wiedzie o kobiecych piersiach

portal "Se.pl" okaza硂 si, 縠 pewna specjalistka chiromancji i medycyny naturalnej czyta damskie biusty jak ksi笨ki. Jakie diagnozy? Piersi w kszta砪ie gruszek 秝iadcz o tym, 縠 kobieta jest niezale縩a i uparta. W kszta砪ie jab砮k - 縠 砤two przemienia stanowczego m昕czyzn w poddanego

10 przykaza jak si odchudza

wi阫sze szanse, 縠 uda ci si utrzyma motywacj i osi眊n辨 cel. Aby schudn辨, wielu m昕czyzn decyduje si na trening interwa硂wy, kt髍y dzi阫i zmianom intensywno禼i i poziomu t阾na przyspiesza przemian materii, a organizm spala t硊szcz jeszcze d硊go po jego zako馽zeniu. Opcj dla zabieganych jest

Dieta: jak zbudowa mas mi甓niow

powiniene dostarcza sobie na tyle du縪, by stale stymulowa wyrzut insuliny, najsilniejszego hormonu anabolicznego, kt髍y zapewnia przyrost mi甓ni. Unikaj produkt體, kt髍e utrudniaj trawienie - mleka i jego przetwor體, niedojrza硑ch, surowych owoc體, surowych, twardych warzyw. Nie popijaj posi砶體, bo to

Seks w ci笨y

zwykle bardziej skomplikowana. Nie wszystkie panie odczuwaj zwi阫szony pop阣. I nie ka縟y m昕czyzna odczuwa wzrost zainteresowania seksualnego brzemienn partnerk. Przeciwnie. Dla niekt髍ych staje si ona seksualnym tabu i potrzeba specjalisty, by to odblokowa. Na postaw faceta mo縠 mie wp硑w

Afrodyzjaki: rozkosz wszystkich zmys丑w

. Androstenol z kolei to 秝i駍ki hormon p砪iowy, wyst阷uj眂y u ludzi - a konkretnie u m硂dych m昕czyzn - wy潮cznie w okresie dojrzewania (z硂秎iwe komentarze a same si cisn na usta). Obie te substancje, wraz z pokrewnym im androstadienononem wchodz w sk砤d szeroko reklamowanych na ok砤dkach kolorowych

Filtruj s硂馽e

縴j眂 w kapry秐ym polskim klimacie, ci昕ko si oprze pokusie wylegiwania w ciep硑m, wyzwalaj眂ym hormony szcz甓cia, s硂馽u. Ciacho z kremem Jaki typ m昕czyzny poci眊a wsp蟪czesne kobiety? Zadbany! Dove dla m昕czyzn Dove - marka znana z nawil縜j眂ych kosmetyk體 do mycia i

Seks na talerzu

; Skuteczno舵 diety s硑nnego Casanovy docenili wsp蟪cze秐i naukowcy - cynk zawarty w ostrygach stymuluje produkcj hormon體 p砪iowych, a czyste bia砶o daje si酬 witaln. No i poza tym ostrygi je si palcami, wi阠 jest to danie idealne na kolacj dla dwojga, poniewa wszystko, co trzeba je舵 r阫, zlizywa i

Wskocz na diet

nazwa: dieta 30-40-30). Powstaje wtedy r體nowaga mi阣zy hormonami odpowiedzialnymi za metabolizm. Codzienny jad硂spis m昕czyzny powinien by skomponowany z 14 tzw. cegie砮k. Rozk砤da si je dowolnie na 5-6 posi砶體. Na przyk砤d na 秐iadanie zjadasz 4 cegie砶i, na drugie 秐iadanie 2, na obiad 4, na

Monogamia to 禼iema

wierni. I dla wielu par najwa縩iejszym aspektem seksu jest wsp髄ne prze縴wane orgazmu, cementuj眂e zwi眤ek i jak nic innego zwi阫szaj眂e wydzielanie endorfin - hormon體 szcz甓cia. W "Oczach szeroko zamkni阾ych", po powa縩ym kryzysie, Nicole Kidman zwraca si do Toma Cruise'a tymi s硂wy: - Jest

Seks: monogamia to 禼iema

dla wielu par najwa縩iejszym aspektem seksu jest wsp髄ne prze縴wane orgazmu, cementuj眂e zwi眤ek i jak nic innego zwi阫szaj眂e wydzielanie endorfin - hormon體 szcz甓cia. W "Oczach szeroko zamkni阾ych", po powa縩ym kryzysie, Nicole Kidman zwraca si do Toma Cruise'a tymi s硂wy: - Jest

Penis zwarty, gotowy i... za szybki. Co z tym zrobi?

. Przedwczesny wytrysk dotyczy blisko 40 proc. m昕czyzn? Mo縠 wi阠 jest nie tyle dysfunkcj, co... norm. Czekam z niecierpliwo禼i na pigu砶 na nadmiern nie秏ia硂舵 i na przera縜j眂e sny. W ko馽u i jedno, i drugie utrudnia 縴cie i jest wi阠ej ni irytuj眂e. Nawet dla partnerek. Ha! My秎eli禼ie, 縠 macie tak

Co internet zd笨y zmieni w twoim m髗gu

Zak砤du Neurofizjologii Instytutu Biologii Do秝iadczalnej Polskiej Akademii Nauk, w jednym z wywiad體 podzieli si obserwacj. "Je秎i widz w tramwaju m硂dych ludzi, kt髍zy - z pr阣ko禼i dla mnie nie do wyobra縠nia - jednym kciukiem pisz esemesy, to wiem, 縠 ich kciuk jest ju inaczej kontrolowany

Twarzowe zarosty

Pomys, 縠 zarost dodaje m阺ko禼i, nie jest wyssany z palca; m昕czyzna ma tym bujniejszy zarost, im wy縮zy ma poziom hormon體. Zach阠any do akcji testosteronem, uprawia wi阠ej seksu. Dzia砤 to te w drug stron: panom, kt髍zy uprawiaj du縪 seksu, zarost szybciej ro秐ie. Kobiety czuj to "

Zdrowa opalenizna

.   Zdj阠ia: materia硑 prasowe (monta)   Zobacz te na Logo24 : kosmetyki dla m昕czyzn Dove dla m昕czyzn Dove - marka znana z nawil縜j眂ych kosmetyk體 do mycia i piel阦nacji, wprowadza m阺k lini Dove Men+Care™. Nowo舵 Sisleyum Uwaga debiut! Marka Sisley

Opala si czy nie?

pla縪wania, 200 ml, 85 z 3. Jedyny na rynku produkt do opalania przygotowany specjalnie z my秎 o m昕czyznach - 縠l o niet硊stej konsystencji, nie pozostawia 秎ad體 i szybko si wch砤nia, 75 ml, 109 z  4. Idealny dla wszystkich amator體 sport體 wodnych ? produkt ten mo縩a stosowa na mokr sk髍