hormon szcz甓cia

Hormon szcz甓cia

Hormon szcz甓cia

Hormon szcz甓cia - co to takiego? Endorfiny to tak naprawd grupa hormonów peptydowych, które wywo硊j doskona砮 samopoczucie i zadowolenie z siebie, do tego t硊mi odczuwanie dr阾wienia i bólu. S bardzo silnymi agonistami receptorów opioidowych, których pobudzanie wywo硊je stany euforyczne. Warto te zauwa縴, 縠 mog wywo硑wa silne uzale縩ienie psychiczne i fizyczne.

Hormon szcz甓cia wytwarzany przez mózg. Hormony szcz甓cia, czy endorfiny to substancja wytwarzana przez mózg, która dzia砤 podobnie jak morfina, zmniejsza ból i wprawia w b硂gostan. W zasadzie istnieje kilkana禼ie ró縩ych endorfin produkowanych w mózgu i rdzeniu kr阦owym, które wp硑waj na odczuwanie bólu, stan uczu i 秝iadomo禼i.

Hormon szcz甓cia - bod糲e, które sprzyjaj wydzielaniu endorfin. Po pierwsze 秏iech, wysi砮k fizyczny, ale tak縠 niedotlenienie. Z bada przeprowadzonych przez naukowców wynika, 縠 bod糲em, który powoduje wydzielanie endorfin s niektóre przyprawy, akupunktura, czekolada, substancje psychoaktywne, czy orgazm.

Stylizacje na wiosn

10 faktów o kobiecie

magro

Opala si czy nie? Argumenty za i przeciw

Opala si czy nie? Argumenty za i przeciw

S硂馽e sprawia, 縠 organizm wydziela wi阠ej endorfin (hormon體 szcz甓cia), ale dermatolodzy s zgodni - nadmierne opalanie szkodzi sk髍ze, przyspiesza jej starzenie i mo縠 by niebezpieczne. Jak zatem pla縪wa? Tylko z kremami z wysokimi filtrami.

Opala si czy nie?

S硂馽e sprawia, 縠 organizm wydziela wi阠ej endorfin (hormon體 szcz甓cia), ale dermatolodzy s zgodni - nadmierne opalanie szkodzi sk髍ze, przyspiesza jej starzenie i mo縠 by niebezpieczne. Jak zatem pla縪wa? Tylko z kremami z wysokimi filtrami.

Zdrowa opalenizna

Opalanie nie jest zdrowe - wiemy, ale 縴j眂 w kapry秐ym polskim klimacie, ci昕ko si oprze pokusie wylegiwania w ciep硑m, wyzwalaj眂ym hormony szcz甓cia, s硂馽u.

Opalanie - s硂neczny patrol

Opalanie - s硂neczny patrol

    S硂馽e w niewielkich dawkach (15 minut dziennie!) poprawia samopoczucie i pozytywnie wp硑wa na zdrowie: -              poprawia funkcjonowanie uk砤du kr笨enia   -         

Znamy najszcz甓liwsze miasto w Polsce. To...

Znamy najszcz甓liwsze miasto w Polsce. To...

od 90 lat (wcze秐iej by砤 nadmorsk wsi). W centrum mo縩a natkn辨 si na wiele budynk體 z lat 30 ubieg砮go wieku, kt髍e nie zosta硑 zniszczone. Ponadto, badacze tzw. psychologii miejsca twierdz, 縠 niekt髍e miasta sprzyjaj produkcji hormonu szcz甓cia ze wzgl阣u na naturalne 秗odowisko. Mieszka馽y

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

Cykl seksualny kobiety - czyli czego nie uczyli na lekcjach biologii

ciebie przychylniej. Ale uwaga: inni faceci te przyci眊aj jej uwag. Zazwyczaj szczyt jej zainteresowania tob przypada na 10. dzie cyklu. Kobieta jest wtedy bardzo wra縧iwa na pieszczoty. Barometr hormon體: zwi阫sza si wydzielanie DHEA (nazywanego hormonem szcz甓cia), a tak縠 estrogen體 i

Szcz甓cie i spok骿 wed硊g skandynawskiego modelu Hygge - gry planszowe, kt髍e integruj rodzin

Szcz甓cie i spok骿 wed硊g skandynawskiego modelu Hygge - gry planszowe, kt髍e integruj rodzin

rado禼i. W organizmie ludzkim wydzielane s endorfiny, czyli „hormony szcz甓cia”, kt髍e odpowiadaj za dobre samopoczucie. iKNOW dla ca砮j rodziny Gry planszowe z serii iKNOW 秝ietnie wpisuj si w spos骲 my秎enia Hygge. R罂ne formy rozgrywki zale縩e od wieku graczy zapewni dobr zabaw

Nadchodzi przesilenie jesienne. Jak sobie z nim poradzi?

Nadchodzi przesilenie jesienne. Jak sobie z nim poradzi?

poziom serotoniny, czyli hormonu szcz甓cia, a jednym z najlepszych sposob體 walki z nim jest w砤秐ie intensywny seks, a skoro lekarze tak m體i, to warto spr骲owa, prawda? Bardzo dobrze dzia砤j r體nie d硊gie spacery, szczeg髄nie ze zwierz阾ami, bo 潮czymy wtedy przyjemne z po縴tecznym - pies ma frajd

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

M阺kie seksprzygody w podr罂y i delegacji

irlandzkiej, australijskiej, brytyjskiej czy w硂skiej krwi - to na wyje糳zie nie b阣ziesz mie z g髍ki. Chocia te nie ma co traktowa statystyki jako determinuj眂ej wszystko wyroczni. Czasem wystarczy tw骿 wygl眃, innym razem troch pewno禼i siebie, to znowu przyda si 硊t szcz甓cia. Wiedzia co o

Kastracja sposobem na d硊gowieczno舵?

Kastracja sposobem na d硊gowieczno舵?

Badania wykaza硑, 縠 najstarszy z nich do縴 109 lat, a 秗ednia wieku wynosi砤 70 lat, czyli a o 20 wi阠ej ni w przypadku niewykastrowanych koleg體. Cz甓 naukowc體 na tej podstawie wysnuwa (jak縠 przera縜j眂y) wniosek, 縠 m阺kie hormony skracaj 縴cie.   Na szcz甓cie nie tylko o j眃ra

Okulary przeciws硂neczne

Okulary przeciws硂neczne

wi阠ej endorfin (hormon體 szcz甓cia), ale dermatolodzy s zgodni - nadmierne opalanie szkodzi sk髍ze, przyspiesza jej starzenie i mo縠 by niebezpieczne.

Zimno, cudownie zimno... Jak to jest by morsem?

Zimno, cudownie zimno... Jak to jest by morsem?

ty masz wra縠nie, 縠 zrobiona jest z gumy. 4. Podnosi si pr阣ko舵 oddechu oraz t阾no. 5. Zaczyna si wydziela hormon beta endorfiny (potocznie nazywany hormonem szcz甓cia), kt髍y powoduje zmniejszenie b髄u. 6. Zwi阫sza si wydatek energetyczny twojego organizmu. 7. Po wyj禼iu z wody

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

12 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o ca硂waniu

pi赕 lat d硊縠j! Dzi阫i tym intymnym chwilom r體nie wzmacnia si sk髍a i staje si bardziej j阣rna (podczas poca硊nku pracuj 34 mi甓nie!). Wzrasta poziom tlenu w organizmie, uaktywniaj si hormony szcz甓cia, poprawia si poziom przemiany materii... Nic tylko rzuci wszystko i i舵 si ca硂wa

Sen jak tlen

Sen jak tlen

w jego czasie w organizmie zachodz wa縩e procesy, takie jak: wydzielanie si hormonu wzrostu, uwalnianie adrenaliny i kortyzolu, regeneracja kom髍ek krwi oraz tkanek, stopniowe zwi阫szanie i magazynowanie energii. Podczas fazy snu p硑tkiego – REM (ang. rapid eye movement) – mamy

Jak utrzyma seks w zwi眤ku? Rozmowa z seksuologiem

Jak utrzyma seks w zwi眤ku? Rozmowa z seksuologiem

ulicznej myli z uliczn gastroskopi. W j陑yku polskim te same s硂wa kryj w sobie wiele znacze. Separacja w zwi眤ku to dbanie o w砤sn autonomi. A bardzo 砤two j utraci w pierwszej fazie relacji, kiedy szalej hormony i chcemy jak najwi阠ej czasu sp阣za z t drug osob. Ludzie zaczynaj mieszka

Najbardziej relaksuj眂y pok骿 秝iata

Najbardziej relaksuj眂y pok骿 秝iata

? To spore pomieszczenie, pod秝ietlone zielon po秝iat. Ta barwa ma stymulowa wydzielanie w m髗gu dopaminy , neuroprzeka糿ika zwanego potocznie "hormonem szcz甓cia" (chemicznie ten efekt osi眊a si, za縴waj眂 kokain). Spi阾y go舵 ma po硂縴 si na mi阫kim materacu, za g硂w sk硂ni na

Seks to samo zdrowie!

Seks to samo zdrowie!

*TNS OBOP dla Polpharna, 2011r.Poza czyst przyjemno禼i za cz阺tym seksem przemawiaj r體nie naukowo udowodnione korzy禼i zdrowotne.1. Seks 砤godzi b髄 i leczy depresj Podczas kochania si nasz organizm wydziela du縪 endorfin - hormon體 szcz甓cia, kt髍e w naturalny spos骲 obni縜j b髄 fizyczny i

Lepszy seks? Zacznij od tego!

Lepszy seks? Zacznij od tego!

jak hormon szcz甓cia. Dodatkowo jest bogaty w potas, maj眂y zbawienny wp硑w na serce. twy przepis na duszonego kurczaka w sosie pomidorowym Kolejny produkt, kt髍y - podobnie jak czosnek - z seksem nam si raczej nie kojarzy. I zn體 b潮d, bo bogactwo witaminy B3 zachwyci nawet najwi阫szego

Triki, kt髍e pomog ci szybciej schudn辨

Triki, kt髍e pomog ci szybciej schudn辨

, hormony manipuluj twoim uk砤dem pokarmowym. Dochodzi do zaburze apetytu i metabolizmu. Zwykle jesz wi阠ej, ni potrzebujesz, a chyba nie musimy dodawa z czym to si p蠹niej wi笨e. Ulubione koszulki z zesz砮go sezonu niestety czekaj na lepsze czasy. Minimalna ilo舵 snu, jak potrzebujemy, by nasz

Seks to zdrowie: mamy dowody!

Seks to zdrowie: mamy dowody!

pa zaprezentowa ostatnio Canal+. Kto omin背 "O punkcie G" w telewizorze, mo縠 nadrobi na rozpoczynaj眂ym si w maju festiwalu Planete Doc . Ratuj sw kobiet! Seks 砤godzi b髄 i leczy depresj. Podczas kochania si organizm wydziela du縪 endorfin - hormon體 szcz甓cia, kt髍e w naturalny

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

Orgazmy - czy wszystkie s takie same, czy s gorsze i lepsze?

nikogo depresj. Zatem ten okres m硂dzie馽zej burzy hormon體, automatyzmu seksualnego, tej wiosny 縴cia m昕czyzny przeszed zupe硁ie spokojnie; wyciszony. Masturbowa si sporadycznie, to wszystko. Ale i ta masturbacja niespecjalnie mu sz砤, a orgazmy, jakich do秝iadcza, por體nuje do zapalenia na chwil

Poradnik: co zrobi, by nie chorowa

Poradnik: co zrobi, by nie chorowa

mo縠 by os砤bienie i rozdra縩ienie - dodane w gratisie. Chodzi o to, 縠 poziom zadowolenia zale縴 od st昕enia serotoniny - neuroprzeka糿ika nazywanego cz阺to "hormonem szcz甓cia". Reguluje on rytm snu, wp硑wa na szybko舵 przekazywania impuls體 nerwowych, dzia砤 koj眂o, jak r體nie wydziela

Bujna czupryna: wszystko o piel阦nacji w硂s體

Bujna czupryna: wszystko o piel阦nacji w硂s體

w硂sowych (w砤秐ie ten typ mieszk體 dziedziczymy), w cz甓ci czo硂wej i ciemieniowej, szczeg髄nie wra縧iwy na dihydrotestosteron (DHT) - aktywn form testosteronu. Ten agresywny hormon powoduje miniaturyzacj mieszk體 w硂sowych, przez co w硂sy s coraz cie駍ze. Z czasem mieszki obumieraj, a w硂sy zanikaj

25 rzeczy, kt髍ych nie wiedzia砮 o penisie

na硂gowym palaczem, twoja duma mo縠 zmniejszy si nawet o centymetr! Ta informacja to efekt bada naukowc體 z uniwersytetu w Bostonie. Centymetr, niby to niewiele. Zdaj sobie jednak spraw, 縠 czasem do pe硁i szcz甓cia (i orgazmu) mo縠 zabrakn辨 cho鎎y... milimetr體. Ten sam korze - mo縠 to by dla

Pi赕 przykaza zdrowego m昕czyzny

wysi砮k fizyczny. Pozwala on nie tylko pozby si napi阠ia i nabra dystansu do spraw codziennych, ale sprzyja te wydzielaniu si endorfin - hormon體 szcz甓cia. Polecan metod relaksu s tak縠 spacery, joga, odpowiednie, g酬bokie oddychanie czy medytacje. Wa縩e jest r體nie rozwijanie zainteresowa

Kryzys m阺ko禼i jednak nie istnieje?

m昕czyzn, nie decyduj ja - sam zainteresowany - ale 秗odowisko, otoczenie, kobiety. Feministki ju dawno okre秎i硑, jakie mog by kobiety. Wywalczy硑 prawa, przywileje. Okre秎i硑 te, jakich m昕czyzn nie chc. I ca砮 szcz甓cie, bo to jedyna konkretna wskaz體ka dla facet體. Ale nie doprecyzowa硑, jakich

Seks na talerzu

dla os骲 na mi阺no-t硊szczowo-jajecznej diecie dr. Kwa秐iewskiego. Na szcz甓cie panowie, kt髍zy unikaj cholesterolu, nie musz z jaj rezygnowa. Wystarczy wybra bezpieczn, cho kosztown wersj mini, czyli kawior.    Czekolada     kakao, czekoladki       Od

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Przemys砤w Pilarski : - Jakby scharakteryzowa typowego wsp蟪czesnego m昕czyzn? Andrzej Gry縠wski : - Typowy przedstawiciel naszych czas體 przychodzi do mnie do gabinetu niewyspany, zm阠zony, zestresowany, z niedoborami testosteronu, ale za to z du縴m poziomem prolaktyny, hormonu

Filtruj s硂馽e

縴j眂 w kapry秐ym polskim klimacie, ci昕ko si oprze pokusie wylegiwania w ciep硑m, wyzwalaj眂ym hormony szcz甓cia, s硂馽u. Ciacho z kremem Jaki typ m昕czyzny poci眊a wsp蟪czesne kobiety? Zadbany! Dove dla m昕czyzn Dove - marka znana z nawil縜j眂ych kosmetyk體 do mycia i

Penis zwarty, gotowy i... za szybki. Co z tym zrobi?

zamawia w sieci 秗odki na pobudzenie, zr骲 sobie przegl眃 techniczny: zmierz ci秐ienie, cholesterol, profil lipidowy, poziom testosteronu i hormon體 tarczycy. Lecz眂 ospa砮go wacka, mo縠sz przy okazji uchroni si od udaru m髗gu, zawa硊 czy problem體 z kr阦os硊pem. Brak pobudzenia mo縠 by pierwsz

Seks: monogamia to 禼iema

dla wielu par najwa縩iejszym aspektem seksu jest wsp髄ne prze縴wane orgazmu, cementuj眂e zwi眤ek i jak nic innego zwi阫szaj眂e wydzielanie endorfin - hormon體 szcz甓cia. W "Oczach szeroko zamkni阾ych", po powa縩ym kryzysie, Nicole Kidman zwraca si do Toma Cruise'a tymi s硂wy: - Jest

Monogamia to 禼iema

wierni. I dla wielu par najwa縩iejszym aspektem seksu jest wsp髄ne prze縴wane orgazmu, cementuj眂e zwi眤ek i jak nic innego zwi阫szaj眂e wydzielanie endorfin - hormon體 szcz甓cia. W "Oczach szeroko zamkni阾ych", po powa縩ym kryzysie, Nicole Kidman zwraca si do Toma Cruise'a tymi s硂wy: - Jest

Jak zaklina砮m konie

zadaniach. To by wyrostek o rozbuchanych hormonach. Czikosi, w阦ierscy kowboje, nie pracuj z ko駇i m硂dszymi ni trzy lata, bo to stracony czas. Taki m硂kos traktuje to jak zabaw. Niewiele z takiej roboty rozumie i zapami阾uje. A konie tej rasy co Diatos dojrzewaj stosunkowo p蠹no. Pr骲owa砮m wi阠 z nim