dziewczyno szukaj m昕czyzny na si硂wni

Micha Krzywa駍ki

Jakie kobiety spotkasz na Tinderze?

Jakie kobiety spotkasz na Tinderze?

Oczywi禼ie ka縟a kobieta jest wyj眛kowa, jedyna w swoim rodzaju i przede wszystkim "nie jest taka, jak inne". Nie zmienia to faktu, 縠 ogromn wi阫szo舵 z nich mo縩a przyporz眃kowa do jednej z poni縮zych grup.

Co kupi pod choink? Poradnik prezentowy 2019

Zastanawiacie si, co kupi bliskim pod choink? Z pomoc przychodzi nasz prezentownik!

Zaburzenia erekcji - czy m昕czyzna powinien si nimi martwi?

"Facet ma stawia, a jemu ma stawa". Czy naprawd tego kobiety od nas oczekuj? Przemys砤w Pilarski rozmawia o tym z seksuologiem Andrzejem Gry縠wskim, skupiaj眂 si na sytuacji, kiedy jest k硂pot z drug cz甓ci tego stwierdzenia. Bo problem wci笨 powraca niczym natr阾na - oczywi禼ie hiszpa駍ka - mucha.

Facet do towarzystwa. Jak wygl眃a ta praca?

Facet do towarzystwa. Jak wygl眃a ta praca?

[秏iech]”. A kobiety te tak zawracaj g硂w? Nie. Panie dzwoni: „Jestem w delegacji, w hotelu, czy mo縠my si spotka?”. Z tym 縠 to zdarza si rzadko. Wcze秐iej s眃zi砮m, 縠 b阣 same kobiety dzwoni硑, a g丑wnie dzwoni panowie i szukaj kogo dla 縪ny, dla dziewczyny. Na 10 telefon體

MILB - czy zwi眤ki ze starszymi kobietami maj sens?

MILB - czy zwi眤ki ze starszymi kobietami maj sens?

latami. Chcia砤 mie m硂dszego kochanka, cho鎎y na chwil. Tak si z硂縴硂, 縠 by砤 w zwi眤kach tylko ze starszymi m昕czyznami. Szuka砤 zast阷stwa dla ojca? By mo縠 dlatego marzy砤 o m硂dszym. W ka縟ym razie poderwa砤... syna swojej najlepszej przyjaci蟪ki, gdy ten przekroczy 16. rok

Czy wiek robi r罂nic? Rozmowa z seksuologiem

Czy wiek robi r罂nic? Rozmowa z seksuologiem

dziwne. To wbrew naturze, bo wbrew prokreacji”. Co innego m昕czyzna – on do p蠹na zachowuje p硂dno舵, wi阠 „ma prawo” rozsiewa swoje nasienie a po gr骲. Ale jest te w tym bardzo silny pierwiastek patriarchalny. Oczywi禼ie. O ile my秎enie „prokreacyjne” odbywa si na

50 utwor體, kt髍e zmieni硑 wn阾rze m昕czyzny

50 utwor體, kt髍e zmieni硑 wn阾rze m昕czyzny

;amorami. Uwa縜j na niego dziewczyny kolego/Uwa縜j na niego/Jest z metra ci阾y, prosto z pani wyj阾y/Uwa縜j w砤秐ie dlatego Bo o kobiet trzeba walczy z m昕czyzn. Dobra rada Pudels體 dla niepoprawnych romantyk體, kt髍zy my秎, 縠 idealna kobieta zosta砤 stworzona tylko dla nich. Ot罂

Polscy swingersi: jak si umawiaj, gdzie s?

Polscy swingersi: jak si umawiaj, gdzie s?

Nowych Warszawiak體 Zaprasza Na Wsp髄ne Piwko". "Czemu nie?" - pomy秎a siebie informatyk i ochoczo wystosowa wiadomo舵 aprobuj眂 spotkanie. Wymieni kilka sms-體 z - jak zaznaczy - "mi潮 i normaln dziewczyn", kt髍a zach阠a砤: - "spotkaj si z nami, b阣zie fajnie"

Antoni Kr髄ikowski - wywiad dla "Logo"

Antoni Kr髄ikowski - wywiad dla "Logo"

si硂wni i jeszcze wi阠ej w towarzystwie kaskader體. Wiedzieli秏y, 縠 na planie zdj阠iowym b阣ziemy musieli si streszcza. Patryk pracuje bardzo szybko. Dlatego liczne sceny kaskaderskie trzeba by硂 przygotowa z odpowiednim wyprzedzeniem. Kiedy wchodzili秏y przed kamer, mieli秏y dopracowan choreografi

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Dlaczego zdradzamy w pracy?

, kt髍y mu nar髎 pod wp硑wem stresu. No i je秎i ten m昕czyzna ma zbyt ma硂 testosteronu, to cz阺to ma r體nie ma砮 libido, problemy ze sztywno禼i cz硂nka i niewielki poziom energii 縴ciowej. Je秎i ma zbyt du縪 prolaktyny, a normalny poziom testosteronu, to r體nie odbije si na seksie, a

Robert Wi阠kiewicz: Problemy bior si z my秎enia

Robert Wi阠kiewicz: Problemy bior si z my秎enia

;. O, to jest film o nas, o m昕czyznach. Bohater zaczyna si zastanawia: "To ju koniec? To ju ta smuga cienia?". Wi阠 co: si硂wnia, m硂da dziewczyna, d縪inty. To jest te brak umiej阾no禼i bycia tu i teraz. Rozmawia砮m ostatnio z koleg z mojego pokolenia, kt髍y

Gortat: Ci昕ka praca zrobi砤 ze mnie m昕czyzn

Gortat: Ci昕ka praca zrobi砤 ze mnie m昕czyzn

. My秎, 縠 mo縩a to odnie舵 nie tylko do wyczynowych sportowc體, ale te do internetowych napinaczy. Bycie fit sta硂 si modne, ale niekt髍zy przychodz na si硂wni tylko po to, 縠by zrobi zdj阠ia na Insta. - Oni powinni przesta oszukiwa samych siebie. Niech zadaj sobie

Jak si zestarze jak Mick Jagger - pytamy Kazika Staszewskiego

Jak si zestarze jak Mick Jagger - pytamy Kazika Staszewskiego

big bandem. Jednym z wyj眛k體 s Stonesi, kt髍zy 硂j od lat t sam muzyk. 痚by jednak utrzyma tak kondycj, trzeba mie sztab najlepszych lekarzy i dealer體. Ja nie mam a takiej determinacji, 縠by chodzi na si硂wni, biega co rano czy depilowa klat. Staram si

Z wirtuala do reala w 6 krokach: jak przenie舵 wasz znajomo舵 na nowy poziom

Z wirtuala do reala w 6 krokach: jak przenie舵 wasz znajomo舵 na nowy poziom

, kt髍a oddzieli wiecznych ch硂pc體, albo - gorzej - internetowych erotoman體-gaw阣ziarzy od prawdziwych m昕czyzn. Bo rzeczywisto舵 wirtualna bywa fajna, ale cz阺to ma tyle wsp髄nego z rzeczywisto禼i, co 秝inka morska z wieprzowin i majestatycznymi falami na wzburzonym Ba硉yku. Pora wi阠 na prawdziwe