dieta odchudzaj眂a brzuch dla m昕czyzn

Maciej Kabsch

Dieta paleo - dobra dla faceta?

Dieta paleo - dobra dla faceta?

Facet z definicji jest dwuno縩ym zwierz阠iem, dlatego aby 縴 w zgodzie ze sw natur, musi od縴wia si jak cz硂wiek pierwotny - g丑wnie mi阺em i tym, co nasi dalecy przodkowie mogli znale兼 w lesie. Czy na pewno? Konfrontujemy dietetyczn mod z ekspertem.

Czym nam grozi mi阺ie piwny

?Mi阺ie piwny? to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny - ostrzega nasz ekspert.

Strefa zrzutu, czyli odchudzanie z klas

W magazynie dla m昕czyzn mo縩a pokazywa tylko dwa typy cia: pi阫ne kobiece i wysportowane m阺kie. Moje nie zalicza si do 縜dnej z tych grup [:(] . I cho to ja by砮m poddawany wszystkim opisanym tu zabiegom, na zdj阠iach widzicie cia砤 pi阫nych dziewczyn z gabinet體 oraz r體nie pi阫ne kosmetyczki, kt髍e przez ostatnie tygodnie zmaga硑 si z moj nadwag. Jednym i drugim za t - uczciwie m體i眂 - niewdzi阠zn prac ogromnie dzi阫uj.

Chude jest m阺kie

Chude jest m阺kie

pokarmy, zamiast przerabia je na zapasowy t硊szcz. Posi砶i powinny mie s硊szn obj阾o舵 i ma硂 kalorii. W diecie dla m昕czyzn sprzyjaj眂ej odchudzaniu powinno by 27-30% bia砶a, 50-53% w阦lowodan體 i jakie 20% t硊szcz體. Z砤 wiadomo舵: musisz zrezygnowa z t硊stych mi阺, w阣lin, zawiesistych sos體