depresja u m昕czyzn objawy

Irena Cie秎i駍ka

Kontrolka zdrowie - nie czekaj a zacznie bole!

Kontrolka zdrowie - nie czekaj a zacznie bole!

Statystyki pokazuj, 縠 blisko jedna trzecia m昕czyzn, kt髍zy byli chorzy lub odczuwali b髄, czeka硂 z odwiedzeniem doktora tak d硊go, jak tylko mog砤, czyli dop髃i objawy nie sta硑 si nie do zniesienia. Rzecz w tym, 縠 takie czekanie, "a przejdzie", mo縠 doprowadzi do sytuacji, kiedy problem przejdzie, ale w powa縩 chorob.

Korzy禼i p硑n眂e z masturbacji

Od dawien dawna, od pierwszych spotka z w砤sn cielesno禼i, s硑szymy, 縠 masturbacja jest z砤. Tymczasem cz阺te zabawianie si z samym sob mo縠 mie wiele pozytywnych skutk體. Jakich?

"Chyba jestem aseksualny - co mam zrobi?"

Od paru miesi阠y nie odczuwam w og髄e ochoty na seks. Kolega mi powiedzia, 縠 prawdopodobnie "zmieniam orientacj" i staj si "aseksualny". Pono teraz wiele os骲 to robi, to co jak zmiana p砪i. Co dalej? (JACEK)

A w g硂wie mi seks

A w g硂wie mi seks

ich wykonaniu to akt zemsty, agresji lub poni縠nia. Niekt髍e depresje r體nie mog prowadzi do wzrostu potrzeb seksualnych i konieczno禼i ich zaspokajania. U wszystkich tych os骲 przymus dozna seksualnych jest silniejszy ni cokolwiek innego. Czasem przeradza si w rodzaj na硂gu. Z dok砤dnie takimi

Za g髍ami, za murami...

Za g髍ami, za murami...

    Kilka dni temu siedzieli秏y z dwoma kolegami nad oszronia潮 butelk czego mocniejszego i licytowali秏y si na jesienne ekstrema. Waldemar sp阣zi zesz硂roczn jesie jak prawdziwy m昕czyzna, grabi眂 te禼iowej dzia砶. Kazik by na Synaju i za grube pieni眃ze da si wsadzi do klatki

10 najciekawszych nierozwi眤anych zbrodni

10 najciekawszych nierozwi眤anych zbrodni

razy wi阠ej cyjanku ni wynosi dawka niezb阣na do zabicia doros砮go cz硂wieka. Producent medykamentu wpad w panik i rozpocz背 wycofywanie produktu ze sklep體 w ca硑m kraju. Jeszcze wi阫sza histeria ogarn瓿a zwyk硑ch Amerykan體. Do szpitali dzwonili ludzie z pro禸 o ratunek, bo rzekomo zauwa縴li u