depresja u m昕czyzn objawy

Irena Cie秎i駍ka

Kontrolka zdrowie - nie czekaj a zacznie bole!

Kontrolka zdrowie - nie czekaj a zacznie bole!

Statystyki pokazuj, 縠 blisko jedna trzecia m昕czyzn, kt髍zy byli chorzy lub odczuwali b髄, czeka硂 z odwiedzeniem doktora tak d硊go, jak tylko mog砤, czyli dop髃i objawy nie sta硑 si nie do zniesienia. Rzecz w tym, 縠 takie czekanie, "a przejdzie", mo縠 doprowadzi do sytuacji, kiedy problem przejdzie, ale w powa縩 chorob.

Korzy禼i p硑n眂e z masturbacji

Od dawien dawna, od pierwszych spotka z w砤sn cielesno禼i, s硑szymy, 縠 masturbacja jest z砤. Tymczasem cz阺te zabawianie si z samym sob mo縠 mie wiele pozytywnych skutk體. Jakich?

"Chyba jestem aseksualny - co mam zrobi?"

Od paru miesi阠y nie odczuwam w og髄e ochoty na seks. Kolega mi powiedzia, 縠 prawdopodobnie "zmieniam orientacj" i staj si "aseksualny". Pono teraz wiele os骲 to robi, to co jak zmiana p砪i. Co dalej? (JACEK)

A w g硂wie mi seks

A w g硂wie mi seks

ludzie, kt髍zy z r罂nych przyczyn gardz p砪i przeciwn. Wsp蟪縴cie w ich wykonaniu to akt zemsty, agresji lub poni縠nia. Niekt髍e depresje r體nie mog prowadzi do wzrostu potrzeb seksualnych i konieczno禼i ich zaspokajania. U wszystkich tych os骲 przymus dozna seksualnych jest silniejszy ni

10 najciekawszych nierozwi眤anych zbrodni

10 najciekawszych nierozwi眤anych zbrodni

razy wi阠ej cyjanku ni wynosi dawka niezb阣na do zabicia doros砮go cz硂wieka. Producent medykamentu wpad w panik i rozpocz背 wycofywanie produktu ze sklep體 w ca硑m kraju. Jeszcze wi阫sza histeria ogarn瓿a zwyk硑ch Amerykan體. Do szpitali dzwonili ludzie z pro禸 o ratunek, bo rzekomo zauwa縴li u