ciekawe hobby dla m昕czyzn

KRM, Magdalena 痮硑駍ka

Prezenty gwiazdkowe dla ukochanego m昕czyzny - co wybra?

Prezenty gwiazdkowe dla ukochanego m昕czyzny - co wybra?

Tylko 2 tygodnie do Gwiazdki! Czas szybko leci, a Wy wci笨 nie macie prezentu dla najwa縩iejszych m昕czyzn w swoim 縴ciu? W takim razie skorzystajcie z naszego zestawienia pewniak體 i jak najszybciej zr骲cie zakupy, 縠by p蠹niej nie szuka "czegokolwiek" na ostatni chwil.

Dzie Ojca za kilka dni, a Ty nie masz pomys硊 na prezent?

Ju spieszymy z misj ratunkow, bo jak powszechnie wiadomo kupowanie prezent體 m昕czyznom to du縪 wi阫sze wyzwanie ni w przypadku kobiet :) Co wi阠ej, podzielili秏y poradnik na kategorie wiekowe, 縠by wyb髍 by jeszcze 砤twiejszy!

Jaki prezent na 秝i阾a b阣zie idealny dla Niego?

Zbli縜j眂e si i阾a Bo縠go Narodzenia s magicznym czasem, kt髍y jest doskona潮 okazj do wyra縠nia swojej mi硂禼i, szacunku czy zainteresowania osobie bliskiej. Wspania硑m gestem jest podarowanie kosmetyk體 odpowiadaj眂ych potrzebom jej sk髍y. Wyb髍 jest ogromny, a produkty obecnie s dedykowane zar體no paniom, jak i panom. Mo縧iwo禼i zakupowych jest oczywi禼ie wi阠ej, a taki prezent, w oczekiwaniu na 秝i阾a, mog zrobi sobie r體nie sami panowie, poniewa z pewno禼i skusz ich 秝i眛eczne obni縦i i bogactwo zestaw體 promocyjnych. A jest w czym wybiera!

Plansz體kowy poradnik prezentowy 2021 - te gry to pewniaki!

Plansz體kowy poradnik prezentowy 2021 - te gry to pewniaki!

to przede wszystkim 秝ietna zabawa! Czytaj tak縠: 5 zasad jak robi bezpieczne zakupy w internecie Gry do 100 z World of Tanks: Battlegrounds - TM Toys Idealny prezent plansz體kowy dla m昕czyzny zakochanego w militariach czy historii? Na przyk砤d World of Tanks: Battlegrounds, w kt髍ym mo縩a

Co zamiast tabletki? O tym, jak si podnieca skutecznie

Co zamiast tabletki? O tym, jak si podnieca skutecznie

dokonania tego odkrycia maj bardzo udane 縴cie seksualne. Wielu m昕czyzn kr阠i to, 縠 partnerka jest nawil縪na, bo to jest dla niech dow骴, 縠 dzia砤j na ni podniecaj眂o. Ale znam te takich, kt髍zy podniecaj si, gdy kobieta jest sucha, bo wtedy maj wra縠nie, 縠 jest dziewic, a oni po raz pierwszy

7 fantazji seksualnych kobiet, kt髍e powiniene zna

7 fantazji seksualnych kobiet, kt髍e powiniene zna

mundurem panny sznurem, nawet je秎i jest to tylko mundur Poczty Polskiej. Tak naprawd "listonosz" jest synonimem seksu z nieznajomym. Nadobne bia硂g硂wy ch阾nie odda硑by si w r阠e ca砶owicie nieznanego m昕czyzny. Wi笨e si to z dominacj, do kt髍ej za chwile przejdziemy. Ot罂, pan, kt髍y

W podr罂y nie by walizk - pisze Miko砤j Lizut

W podr罂y nie by walizk - pisze Miko砤j Lizut

Po kilku tygodniach 縠glugi Pogori dop硑n阬i秏y w ko馽u do Dakaru. Nikt z za硂gi nie by jeszcze w Senegalu, wi阠 przed zej禼iem na l眃 byli秏y podnieceni jak dzieci przed Gwiazdk. Okaza硂 si jednak, 縠 nie wszyscy. Nasz kucharz o秝iadczy, 縠 nigdzie nie idzie, nie ciekawi

Dlaczego mi硂舵 jest 秎epa?

Dlaczego mi硂舵 jest 秎epa?

, dlaczego to robi, nie rozumie tego, ale nie jest w stanie post眕i inaczej. Niewiarygodne. Ciekawa jest te reakcja jej m昕a. Obejrza sobie dok砤dnie zdj阠ia tamtego m昕czyzny i powiedzia, 縠 zgadza si na rozw骴, na podzia maj眛ku i tak dalej, bo po pierwsze, nie czuje tu 縜dnej konkurencji,a po drugie

Ruszkowski - pan magister od pornografii

Ruszkowski - pan magister od pornografii

przyczyni si do innego postrzegania sex shop體. By nie by maszynk do klepania kasy. Staram si oferowa szerokie spektrum produkt體, dla os骲 r罂nych p砪i, rozmaitych preferencji czy gust體. Zamiast ogranicza si do jednej grupy klient體 (np. homoseksualnych m昕czyzn) staram

W co ubieraj si najlepsi polscy pi砶arze?

W co ubieraj si najlepsi polscy pi砶arze?

s砤bo舵 do but體 i dodatk體. Poza tym wida, 縠 oscyluje mi阣zy elegancj a ekstrawagancj. Lubi zaskoczy nietuzinkowymi stylizacjami. Dzi阫i temu sta si inspiracj dla wielu m昕czyzn - ocenia dla "Logo" stylistka Telewizji Polskiej Sylwia Jankowska, wcze秐iej wsp蟪pracuj眂a

Dost阷 do broni w Polsce. "Jeste秏y jednym z najbardziej rozbrojonych kraj體 w Europie"

Dost阷 do broni w Polsce. "Jeste秏y jednym z najbardziej rozbrojonych kraj體 w Europie"

m昕czyzna. Zza paska wyci眊a n罂, jest ewidentnie niebezpieczny. Nim jednak zd笨y si rzuci na jedn z rozwrzeszczanych i sparali縪wanych strachem kobiet, pada na ziemi. To Jan Kowalski, ojciec dw骿ki dzieci, celnym strza砮m powali go na ziemi." Argument drugi

Legalnie dost阷na bro? "To nie jest zabawa"

Legalnie dost阷na bro? "To nie jest zabawa"

pierwszy, cywilno-obronny, przy okazji zamach體 nabieraj眂y zabarwienia uchod糲zego: "Lipcowy weekend, centrum Warszawy. W秗骴 leniwie sun眂ych po Z硂tych Tarasach zakupowicz體 pojawia si zamaskowany m昕czyzna. Zza paska wyci眊a n罂, jest ewidentnie niebezpieczny. Nim jednak zd笨y si rzuci na jedn

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Dlaczego zdradzamy w pracy?

Przemys砤w Pilarski : - Jakby scharakteryzowa typowego wsp蟪czesnego m昕czyzn? Andrzej Gry縠wski : - Typowy przedstawiciel naszych czas體 przychodzi do mnie do gabinetu niewyspany, zm阠zony, zestresowany, z niedoborami testosteronu, ale za to z du縴m poziomem prolaktyny, hormonu

Superteoria superwszystkiego: Pomy砶i znalezione w kinie

Superteoria superwszystkiego: Pomy砶i znalezione w kinie

ciekawi, dlaczego Cole podr罂uj眂 w czasie wci笨 wygl眃a tak samo, a kula w jego nodze starzeje si o osiemdziesi眛 lat?     W skr骳ie: m硂de ma晨e駍two spotyka w Gda駍ku dziwnego m昕czyzn, a potem bardzo d硊go jedzie z nim do Krakowa. Nie czepiam si takich drobnostek, jak samocumuj眂y si

Kamil Stoch: Wci笨 ma硂 mi latania

Kamil Stoch: Wci笨 ma硂 mi latania

czasy dla skok體 narciarskich, kt髍e nagle sta硑 si popularne. Jak wspominasz te pierwsze sukcesy? Jeszcze, nazwijmy je, pod okiem Adama? - Zacz背em dojrzewa jako m昕czyzna. Jednocze秐ie o縠ni砮m si, sta砮m si odpowiedzialny za drug osob

Ju jest styczniowy numer "Logo"! Co w 秗odku?

Ju jest styczniowy numer "Logo"! Co w 秗odku?

; dla nieobeznanych, kt髍zy chcieliby zanurzy si w ten 秝iat, przygotowali秏y stosowne wprowadzenie. M骿 pierwszy raz: badanie prostaty i joga dla m昕czyzn Co dla cia砤 i co dla ducha. Nasz specjalista od r罂nego rodzaju wyzwa najpierw uda si na badanie prostaty (niekt髍ym mo縠 to si wyda

Buty marki Gucci zmieni硑 jego 縴cie. Pracowa ze znanymi markami modowymi, dzisiaj zdaje matur

Buty marki Gucci zmieni硑 jego 縴cie. Pracowa ze znanymi markami modowymi, dzisiaj zdaje matur

gimnazjum. Taki buntownik by dla nich problemem.   Dosta砮m si do publicznego liceum i tam te nie by硂 dobrego odbioru. By硂 sporo agresji i niezrozumienia. Kiedy kolega zapyta mnie, czy jestem peda砮m, bo mia砮m kolorowy sweter. Prze縴砮m te przykry incydent, z m昕czyzn, kt髍y mnie