ci昕kie wi陑ienia w rosji

Cukierki od Stalina

Cukierki od Stalina

Rozmowa z Iren Grudzi駍k-Gross, historykiem i wsp蟪autork (wraz z Janem Tomaszem Grossem) ksi笨ek ?War Through Children's Eyes. The Soviet Occupation of Poland and the Deportations, 1939-1941" oraz ?W czterdziestym nas Matko na Sibir zes砤li... Polska a Rosja 1939-1942". W obu ksi笨kach mo縩a przeczyta wstrz眘aj眂e relacje Polak體 wywiezionych przez Rosjan na Syberi

II Wojna iatowa w grach

Wed硊g oblicze przeprowadzonych na potrzeby jednego z zachodnich serwis體 do tej pory powsta硑 ju 183 gry opowiadaj眂e o drugiej wojnie 秝iatowej. Prawdopodobnie dane te s jednak zani縪ne i nie bior pod uwag du縠j cz甓ci, starszych tytu丑w

Mo砫awia - flaszka dla?Gagarina

Po powrocie z wakacji wci笨 nie by砤m pewna, jak si nazywa kraj, w kt髍ym by砤m. Wiedzia砤m za to, 縠 jego kawa砮k nie istnieje. Ale nikt mi nie uwierzy - zwalili to na wino, kt髍e daj tam na ka縟ym kroku.

Czas Mekongu

Czas Mekongu

. Phnom Penh to jednak przede wszystkim niesamowite muzeum Tuol Sleng. Kiedy liceum, przez re縤m Pol Pota przekszta砪one w latach 1975-1979 na wi陑ienie.   W Phnom Penh s硂nie chodz po bulwarach. Z 20 tysi阠y przetrzymywanych tu wi昙ni體 prze縴硂 zaledwie trzech