business casual dla m昕czyzn

BWK

W roli g丑wnej koszula, ko硁ierzyk, krawat. Wa縩e elementy m阺kiej stylizacji

W roli g丑wnej koszula, ko硁ierzyk, krawat. Wa縩e elementy m阺kiej stylizacji

Czym si kierowa wybieraj眂 m阺k koszul? Rodzaje ko硁ierzyk體 w m阺kich koszulach. Co warto wiedzie o krawatach?

Dress code: t硊maczymy zasady

Dress code to zbi髍 regu, jakimi si powinni秏y kierowa przy doborze stroju w oficjalnych sytuacjach. Ka縟y pracownik du縠j korporacji na pocz眛ku swojej kariery zapoznaje si z zaleceniami dotycz眂ymi ubioru w pracy. Z terminem "dress code" spotykamy si r體nie na zaproszeniach i w informacjach dotycz眂ych planowanych spotka, konferencji, pobytu w hotelu itp.

Najlepiej ubrani Polacy: Outdoor

W m阺kim 秝iecie jest sze舵 podstawowych, nowoczesnych dress-cod體. W ramach akcji "Najlepiej Ubrani Polacy 2018" prezentujemy ka縟y z nich po kolei. W drugiej ods硂nie przygl眃amy si stylowi outdoorowemu.

Najlepiej ubrani Polacy: Sport

Najlepiej ubrani Polacy: Sport

W kolejnych miesi眂ach prezentowane b阣 kandydatury w kategoriach: outdoor, casual, smart casual, business, formal

Jak zmienia si korporacyjny dress code?

Jak zmienia si korporacyjny dress code?

bieli do czerni) czy styl business casual (nie d縤nsy, ale te nie garnitur; marynarka w ciemnym kolorze, bez z硂tych guzik體) wypieraj眂y ten formalny. Wsp蟪cze秐i m昕czy糿i zawdzi阠zaj sporo tak縠 "Mad Men", serialowi, kt髍ego dziesi阠iolecie premiery w砤秐ie 秝i阾ujemy. Pozwoli on

8 kluczowych trend體 w modzie m阺kiej na zim 2014/15

8 kluczowych trend體 w modzie m阺kiej na zim 2014/15

florystyczne dodatki. Dost阷ne s w regularnej ofercie, kosztuj ok. 30 z. Inspiracje dla m昕czyzny? Coraz wi阠ej m阺kich blog體 modowych! Street Fashion Kurtka ta, co sezon pojawia si w zimowych kolekcjach, ale w tym roku pojawi硂 si kilka bardzo ciekawych modeli. Warto j mie, bo to m阺ki klasyk z

Etykieta na etacie

Etykieta na etacie

Je縠li w pracy wymaga si oficjalnego stroju, to najcz甓ciej chodzi o dwa typy ubra: business dress i business casual. Business dress obowi眤uje osoby na wy縮zych stanowiskach - wymaga wyj眛kowej dba硂禼i o ka縟y szczeg蟪 garderoby. Marynark mo縩a zdj辨 w gabinecie, ale nie