budowanie tkanki mi甓niowej

Zofia Knittel

Posi砮k przed czy po treningu? Profesjonalny poradnik

Posi砮k przed czy po treningu? Profesjonalny poradnik

Co zje舵, 縠by chudn辨, a co 縠by nabra masy? Kiedy jest czas na ostatni posi砮k przed 鎤iczeniami? Czy je舵 co tak縠 po?

Jak najwydajniej si relaksowa, gdy chcesz wrzuci na luz, a jest ma硂 czasu?

W sezonie biegacza amatora tzw. roztrenowanie przypada zazwyczaj tu po jesiennych zawodach. Wyb髍 czasu na przerw to sprawa indywidualna, ale musi by on zgrany z planami sportowymi, zawodowymi i... rodzinnymi. Je秎i "high season" w tych trzech sferach trwa jednocze秐ie, jest pewne, 縠 gdzie zawalisz. Z planowaniem 縴cia osobistego i zawodowego musisz poradzi sobie sam. Mog ci nieco pom骳 w wymiarze sportowym - roztrenowanie zr骲 na oko硂 4-6 miesi阠y przed zawodami, na kt髍ych ci szczeg髄nie zale縴.

Skuteczna dieta na przyrost mi甓ni

Budowanie masy mi甓niowej mo縩a por體na do stawiania domu. Istotne s materia硑 jakich u縴wamy i plan budowy. Podobnie jak w przemy秎e budowlanym, nie zaszkodzi te przy tym zaufa odpowiednim specjalistom.

Obalamy 17 mit體 o jedzeniu!

Obalamy 17 mit體 o jedzeniu!

jarmu lub brukselka mog wp硑wa niekorzystnie na prac tarczycy. Z kolei warzywa takie jak pomidory i papryka mog zwi阫sza dzia砤nia autoagresywne naszych przeciwcia na tkanki. Dop髃i nie zrobisz sobie test體 nietolerancji pokarmowych (polecam US BioTek) ani badania przeciwcia przeciwj眃rowych

Co daje jazda na rolkach? Pytamy fizjologa i trenera

Co daje jazda na rolkach? Pytamy fizjologa i trenera

bardziej intuicyjnym i pocz眛kuj眂ym rolkarzom trudniej b阣zie osi眊n辨 maksymaln intensywno舵 wysi砶u. Jakie mi甓nie pracuj najintensywniej podczas jazdy na rolkach? W trakcie jazdy na rolkach pracuj wszystkie du縠 grupy mi甓niowe. W najwi阫szym