antykoncepcja dla m昕czyzn tabletki

Seweryn Dracki

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Z m阺k antykoncepcj jest troch tak, jak z lekiem na raka, kt髍y ma zada chor骲sku ostateczny cios. Co chwila pojawiaj si informacje, 縠 ju, 縠 lada moment, no najp蠹niej w przysz硑m roku powstanie cudowny eliksir i... nadal nic. A przecie zabezpieczanie si to tak samo tw骿 obowi眤ek, jak i jej. Co wi阠 robi?

Powody, przez kt髍e mo縠sz mie problem z orgazmem

We w砤snych wyobra縠niach jeste秏y jurni niczym najs硑nniejsi aktorzy kina spod znaku czerwonych latarni. Niestety filmy zwykle nie maj wiele wsp髄nego z rzeczywisto禼i, a orgazm mo縠 sta si osi眊ni阠iem ponad nasze si硑. Sk眃 si bior problemy ze szczytowaniem?

P硂dno舵 pod kontrol

Ona m體i: antykoncepcja. Ty my秎isz: prezerwatywa. Najwy縮zy czas si dokszta砪i. Pomo縠my ci bez wizyty u ginekologa. Nie musisz tam i舵, by si dowiedzie, czym r罂ni si dzia砤nie pigu砮k antykoncepcyjnych od spirali.

Pr阣zej ci serce p阫nie

Pr阣zej ci serce p阫nie

takich hipotez s kruche. Owszem, Howard Carter w grobowcu Tutanchamona odkry co, co mo縠 wygl眃a jak sk髍zana nak砤dka na penis. Owszem, znane s staro縴tne malowid砤 przedstawiaj眂e m昕czyzn co sobie tam zak砤daj眂ych - ale tak naprawd niewiele z tego wynika. M昕czy糿a ma do swojego penis體