antykoncepcja dla m昕czyzn tabletki

Seweryn Dracki

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Je秎i nie tabletka "dzie po", to co?

Z m阺k antykoncepcj jest troch tak, jak z lekiem na raka, kt髍y ma zada chor骲sku ostateczny cios. Co chwila pojawiaj si informacje, 縠 ju, 縠 lada moment, no najp蠹niej w przysz硑m roku powstanie cudowny eliksir i... nadal nic. A przecie zabezpieczanie si to tak samo tw骿 obowi眤ek, jak i jej. Co wi阠 robi?

Powody, przez kt髍e mo縠sz mie problem z orgazmem

We w砤snych wyobra縠niach jeste秏y jurni niczym najs硑nniejsi aktorzy kina spod znaku czerwonych latarni. Niestety filmy zwykle nie maj wiele wsp髄nego z rzeczywisto禼i, a orgazm mo縠 sta si osi眊ni阠iem ponad nasze si硑. Sk眃 si bior problemy ze szczytowaniem?

P硂dno舵 pod kontrol

Ona m體i: antykoncepcja. Ty my秎isz: prezerwatywa. Najwy縮zy czas si dokszta砪i. Pomo縠my ci bez wizyty u ginekologa. Nie musisz tam i舵, by si dowiedzie, czym r罂ni si dzia砤nie pigu砮k antykoncepcyjnych od spirali.

Chcemy, ale... nie mo縠my

Chcemy, ale... nie mo縠my

antykoncepcji zabrak硂. Stosujecie? Prosz, oto jeszcze kilka potencjalnych przyczyn: restrykcyjne wychowanie religijne, zakazy wsp蟪縴cia przed 秎ubem, przekonanie, 縠 seks to nic dobrego, cz阺to mocno wpojone i nacechowane silnymi emocjami. Nierozwi眤any konflikt mi阣zy partnerami - to mo縠 brzmie nieco

Pr阣zej ci serce p阫nie

Pr阣zej ci serce p阫nie

by硂 do秝iadczenie m昕czyzn z XX w. - kt髍zy skoro ju maj przy sobie wzgl阣nie niedrogie, za to bardzo szczelne opakowanie, to wynajduj dla niego inne zastosowania. Pomy秎my tu cho鎎y o biednych Rumunach, kt髍zy musieli rozstrzela Ceausescu, 縠by w og髄e prezerwatywa sta砤 si dla nich dobrem